Olika typer av yoga

Intresset för yoga växer och en av konsekvenserna av det är att man som invid får större och större möjligheter att hitta en form av yoga som man kan trivas med. Då talar vi inte om yoga för människor i olika skeden av livet och yoga på olika tider på dygnet. Yogan har nämligen kommit att delas in en mängd typer som fokuserar på olika sorters rörelser och som i olika grad anpassats efter västerlänningars önskemål. Många av dessa typer är nya fenomen och liknas vid varumärken som, precis som dieter, utformats för att vara lätta att känna igen och för att attrahera en viss målgrupp. Samtidigt som detta sker utövar yogis i Indien på samma sätt som de gjort i mer än 1000 år. Även dessa autentiska former av yoga blir allt mer tillgängliga här i väst. Men många av de riktiga entusiasterna väljer ofta att åka till Indien då och då för att utöva sin yogaform under idealiska förhållanden.

Yogaformer kommer och går

Traditionell yoga kan sägas handla om att ställa sig utanför allt som är förgängligt och istället koncentrera sig på det i livet som är bestående. Detta är dock inte särskilt kommersiellt gångbart i väst där många ser det som ett självändamål att prova på nya och lite speciella yogaformer. Att testa olika saker inom hälsa och andlighet är nästan vanligare än att man bestämmer sig för att följa en tradition på ett målmedvetet sätt. Ofta börjar det med att en “guru” eller lärare får en idé och lanserar något som fångar tidsandan och som blir ett samtidsfenomen. I alla fall i vissa kretsar. Vi har till exempel sett Bikram yoga där övningarna utövas i väldigt lite kläder i stark hetta vilket anses mjuka upp musklerna. chokladyoga är senaste trenden, det handlar helt enkelt om att ha choklad som fokuspunkt under yogapasset som avslutas med att deltagarna får en “goodie bag”. Om en yogaform överlever nyhetens behag beror mycket på om den verkligen ger de utlovade hälsofördelarna och på hur skickliga och karismatiska yogaformens förgrundsfigurer är.

Gamla yogatyper hänger ihop med hinduismen

Bortom alla yogatrender hittar vi gamla metoder som hataha yoga, raja yoga, karma yoga och patanjali yoga. Det är komplementära yogaskolor som kan sägas vara olika sidor av samma mynt. Hatha yoga är de positioner som många fortfarande förknippar med yoga, trots alla trender som påverkat utövandet på senare år. Raja yoga är en sammansatt skola där även filosofi betonas. Karma yoga handlar mycket om självuppoffrande arbete. Klassisk yoga praktiseras ofta i en religiöst färgad kontext. Den är helt enkelt rotad i hinduism. Det faktum att många i väst har lite svårt med det är en av orsakerna till att vi ser så många nya och västorienterade yogaformer. Man kan dock absolut vara intresserad av traditionell yoga och ändå vara en modern människa som följer med i den tekniska utvecklingen. Stämmer det in på dig? billigamobilskydd.se har ett stort utbud av artiklar som kan höja livslängden på din mobil och minska risken för att den får fula repor.